Szkolenie na sędziego sportu samochodowego
Dodane przez angel_ dnia 28 lutego 2024 20:16:51
Wszystkich chętnych zapraszamy na szkolenie sędziów w sporcie samochodowym i kandydatów na sędziów w sporcie samochodowym.

Termin:
02.03.2024 r. /sobota/

2. Miejsce:
ZO PZM w Łodzi ul. Aleksandrowska 2/8

3. Cel kursu
Szkolenie sędziów w sporcie samochodowym i kandydatów na sędziów w sporcie samochodowym

4. Kierownik kursu:
Piotr Płaczek 697-859-413

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane będą̨ poprzez zgłoszenie drogą elektroniczną na adres zarząd-okregowy.lodz@pzm.pl
Kurs jest bezpłatny dla członków klubów zrzeszonych w ZO PZM w Łodzi.

6. Program kursu zgodny z załącznikiem nr 8 regulaminu Sędziów Sportu Samochodowego 2024:
02.03.2024 r. – zajęcia teoretyczne:
09:30 – 10:00 przyjęcie uczestników kursu, kompletacja dokumentacji.
10:00 – 18:00 zajęcia teoretyczne zgodne z programem zatwierdzonym przez GKSS PZM
18:00 – 19:00 Egzamin teoretyczny
19:15 – 19:30 podsumowanie i wyniki egzaminów, wręczenie zaświadczeń́, zakończenie kursu

7. Wykładowcy:
Bartłomiej Archman – instruktor sportu samochodowego
Piotr Płaczek - instruktor sportu samochodowego
Tomasz Łysoniewski – sędzia sportu samochodowego – Licencja klasy I

8. Komisja egzaminacyjna:
Bartłomiej Archman – instruktor sportu samochodowego
Piotr Płaczek - instruktor sportu samochodowego
Tomasz Łysoniewski – sędzia sportu samochodowego – Licencja klasy I
Rozszerzona zawartość newsa